Jaroměřice
prosinec 2015 - Dokončení hrubé stavby

prosinec 2015 - Dokončení hrubé stavby "Novostavba budovy chovů areálu detašovaného pracoviště Studenec"

V prosinci jsme dokončili hrubou stavbu nového objektu.

Investor akce: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Termín realizace: 06/2015 - 05/2017  

 
 

 

Založení objektu

Založení objektu

Zateplení základových pasů

Zateplení základových pasů

Průběh vyzdívek a příprava před položením vazníků

Průběh vyzdívek a příprava před položením vazníků