Třebíč
červenec 2015 - Zahájení stavby

červenec 2015 - Zahájení stavby "Novostavba budovy chovů areálu detašovaného pracoviště Studenec"

V červnu jsme převzali staveniště a zahájili demolici staré budovy chovů ve Studenci.

Investor akce: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Termín realizace: 06/2015 - 05/2017 

 

 
 

 

Stará budova chovů - pohled z cesty

Stará budova chovů - pohled z cesty

Stará budova chovů - pohled od jihu

Stará budova chovů - pohled od jihu

Demolice staré budovy

Demolice staré budovy

 

 

Urovnání terénu po demolici objektu

Urovnání terénu po demolici objektu

Vytyčení a srovnání základových spar

Vytyčení a srovnání základových spar