Home Reference Památkové objekty

Reference

Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury

Cena realizace bez DPH: 15 618 832 Kč

Termín realizace: 09/2018 - 09/2019

Stavební úpravy v interiéru objektů Šmeralova domu, dále opravu vnějšího pláště budovy (opravy omítek a opravy/výměny okenních a dveřních prvků). Východní, historicky nejcennější křídlo bylo rekonstruováno konzervativním způsobem s důrazem na obnovení původní historické podoby objektu. Jižní a západní křídlo, které prošlo v druhé polovině minulého stolení nešetrnou rekonstrukcí bylo upraveno v duchu kontrastu mezi nově provedenými konstrukcemi a kvalitně provedenými opravami původních konstrukcí. Prostor dvora byl upraven tak, aby původní kamenné dlažby tvořily chodník podél vlastních objektů, střed nádvoří tvoří zátěžový štěrkový trávník. Součástí byly i přípojky kanalizace, vodovodu, plynovodu a NN. Dále pak provedení instalace zařízení silnoproudé elektroniky a slaboproudých systémů. Objekt bude sloužit Muzeu Vysočiny pro výstavy a kulturní akce.

Rekonstrukce jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1

Cena realizace bez DPH: 99 865 000 Kč

Termín realizace: 08/2012 - 03/2014

 

 

Stavební úpravy objektu č.p. 74, Nové Hrady - Statek

Cena realizace bez DPH: 12 799 000 Kč

Termín realizace: 08/2011 - 05/2012

 

Stavební úpravy objektu č.p. 74, Nové Hrady.

 

Záchrana Buquoyské rezidence v Nových Hradech

Cena realizace bez DPH: 50 300 000 Kč

Termín realizace: 05/2001 - 12/2004


Celková postupná rekonstrukce, nové ocelové stropy, opravy stávajících dřevěných stropů, statika kleneb, oprava krovu a střechy, komunikace, oprava fasády, výměna truhlářských prvků, vnější drenáže, restaurování maleb a kamenných prvků. 

 

Městská věž v Třebíči

 Cena realizace bez DPH: 5 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 1996 - 1997


Celková rekonstrukce památky. 

Investor: Město Třebíč

Pan Miloš Mašek - starosta města

 

Kovárna a ledárna Český Krumlov

Rekonstrukce objektu kovárny a ledárny v Českém Krumlově

Památková obnova objektů bývalé kovárny a ledárny, venkovní úpravy v okolí objektu
Stavební úpravy kovárny, dostavba objektu ledárny, oprava a replika krovu , výměna střešního pláště, repase a nové truhlářské prvky, sanace vlhkosti, restaurování původních omítek, obnova historické výmalby, kamenné dlažby, venkovní úpravy , komunikace, kamenné zídky, nové instalace
v realizaci: XII/2005 - XI/2008
celková cena: 8,66 mil bez DPH
NPÚ ú.o.p České Budějovice