Kněžice

Kaple v Borovanech

Oprava krovu a sanace vlhkosti kaple Panny Marie Karmelské v Borovanech

Oprava krovu , statické úpravy , sanace vlhkosti
v realizaci: 10/2007
celková cena 0,164 mil bez DPH
GD pro Římskokatolickou farnost Borovany
Mgr. Petr Plášil