Jaroměřice
Zámek Rosice

Zámek Rosice

 Stavební úpravy severního křídla zámku na dům dětí v Rosicích I.etapa

 

Kompletní rekonstrukce části předzámčí zámku, statické zajištění budovy,
nové ocelové stropy, nové vnitřní nosné kce, výměna truhlářských výrobků,
vnitřní SDK kce a finální úpravy povrchů
realizaci od IX/2006 , dokončení VIII/2007
celková cena 11,933 mil
GD pro Město Rosice
Ing. Petr Klíma - starosta města
Tel. 546 492 101