Home Reference Sakrální stavby

Reference

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů

Objem prací - 73,243 mil Kč bez DPH

Termín realizace: V/2014 - IX/2015  

Revitalizace objektu synagogy, Český Krumlov

Revitalizace objektu synagogy, Český Krumlov

Objem prací - 13,480 mil Kč bez DPH

Termín realizace: VIII/2012 - IV/2013

Hřbitovní zeď Krahulov

Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Petra v obci Krahulov 

Kompletní oprava hřbitovní zdi a márnice, demontáž betonové hlavy zdi, otlučení omítek, demontáž staticky narušených částí zdi, zazdívky, zdění zdi, povrchová úprava zdi a nová hlava, drenáže, oprava márnice
v realizaci VI/2009 - IX/2009
celková cena 1,677 mil bez DPH
GD pro Obec Krahulov
p.Marian Gajdoš - starosta obce
568870733

Kostel v Želivě

Obnova kostela Narozenní Panny Marie v Želivě

Sanace vlhkosti, elektroinstalace a osvětlení kostela, restaurování bočních oltářů a zpovědnic
Provedení odvlhčení a odkanalizování objektu kostela, sanace vlhkosti, oprava omítek interiéru a exteriéru, nové rozvody elektroinstalace , nové scénické osvětlení kostela, restaurování maleb
Restaurování bočních oltářů, restaurování oltářních obrazů, restaurování intarzovaných zpovědnic
V realizaci: 04/2007- 03/2009
celkový objem 9,9 mil bez DPH
GD pro KANONII PREMONSTRÁTŮ V ŽELIVĚ
opat Mgr. Ignác Kramár

Kaple Žďár nad Sázavou

Oprava studniční kaple, zámek Žďár nad Sázavou
Restaurování vnějších a vnitřních kamenných prvků, omítek interiéru a štukové výzdoby, nové omítky fasády, nová podstřešní profilovaná římsa, repase oken a nové dveře
v realizaci: V/2004 - VIII/2005
celková cena 1,914 mil bez DPH
GD pro MVDr. Radoslav Kinský
Ing. Rostislav Mivalt - investiční technik
568620946

Fara Dobrá Voda

Rekonstrukce krovu a střešního pláště objektu fary v Dobré Vodě u Nových Hradů

Oprava krovu, provedení nových kcí vikýřů, oprava komínu, výměna střešního pláště
v realizaci: X/2006 - XI/2006
cena celkem 1,371 mil bez DPH