Home Činnosti J.D.P. stavby s.r.o.

 

 

Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč

IČO: 09077286, DIČ: CZ09077286

 

Jednatel: Bc. Miroslav Černý

Kontakt: tel.724 651 600, e-mail m.cerny.jdps@gmail.com
Naše činnost:

Pozemní stavby

Výsprava lokálních poruch vozovek

Infiltrační a spojovací postřiky a mezistřiky

Penetrační vrstvy ze štěrku s prolitím asfaltem

Mikrokoberce a emulzní kalové zákryty

Živičné – asfaltové povrchy, vodopropustné obalované směsi

Vodopropustné povrchy cest

Recyklace, reprofilace komunikací

Opravy a výstavba propustů

Odvodnění komunikací, zemní práce, příkopy

Výstavba chodníků

Projektová příprava, pomoc při zajištění dotací, výběrová řízení, dozorování staveb